سنجش و ارزشیابی تحصیلی شهرستان فارسان

با سلام ... ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد می گوییم ....

سنجش و ارزشیابی تحصیلی شهرستان فارسان

با سلام ... ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد می گوییم ....

دوستان و همکاران گرامی ، با کلیک روی عنوان هر مطلب از وبلاگ ، وارد صفحه ارسال نظر می شوید. نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجربیات شما راهگشایی مناسب برای حل مشکلات موجود خواهد بود. لطفاً ما را در این مسیر یاری کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پیوندها
۲۰ تیر۱۹:۳۳

دانش آموزانی که به هر تعداد از درس هایی که پیش نیاز نیستند، در آنها نمره کمتر از 10 را کسب نموده اند باید این دروس را در شهریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و به همراه سایر دانش آموزان تجدیدی که بعداً توضیح کامل خواهیم داد، امتحان بدهند.
تذکر1: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشته باشد ، دروس افتاده را در شهریورماه امتحان می دهد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.
تذکر2: اگر دانش آموزی هم در دروس پیش نیاز و هم در دروس غیر پیش نیاز افتاده باشد دروس غیر پیش نیاز خود را طبق بالا انجام می دهد ولی دروس پیش نیاز شرایطی دارد که در ذیل بطور مفصل توضیح خواهیم داد.


ب. دروسی که پیش نیاز دروس سال سوم هستند:


دروسی که در سال دوم پیش نیاز دروس سال سوم هستند ، انتخاب آنها برای گذراندن در سال سوم دو شرط اساسی دارد.
شرط اول : نمره هرکدام از این دروس بین نمره 7 الی 10 باشد:
شرایط انتخاب این دروس مثل شرایط دروس غیرپیش نیاز می باشد. یعنی این دروس در شهریور ماه سال بعد انتخاب می شود و دروس سال سوم تمام و کمال انتخاب و گذرانده می شود.
تذکر مهم : نمره 7 الی 10 برای این دروس ، به منزله قبولی در این دروس نیست ، بلکه جزء تجدیدی هایی است که در شهریورماه سال بعد گذرانده شود.

شرط دوم : دانش آموزانی که در دروس پیش نیاز نمره زیر 7 را گرفته باشند. باید در سال سوم ، دروس افتاده دوم را انتخاب واحد نمایند و دروس پس نیاز آن درس در سال سوم را باید در شهریور ماه بگذراند.
تذکر مهم: دانش آموزی که دروس پیش نیاز را نمره زیر 7 گرفته باشد باید این دروس را در سال سوم بگذراند. در واقع در این دروس به عنوان دانش آموز سال دوم به حساب می آید و باید طبق سال قبل نمرات مستمر اول ، پایانی اول ، مستمر دوم و پایانی دوم را نمره جداگانه داشته باشد. و قبولی در امتحانات ترم اول به منزل اتمام این دروس نمی باشد. در ضمن با توجه به اینکه این دروس به صورت غیر حضوری ارائه می شود ، پس دانش آموز حق شرکت در این کلاس ها را ندارد و نمره مستمر این دروس با توجه به نمره کتبی خواهد بود . یعنی هر نمره ای که دانش آموز در برگه خود کسب می کند این نمره هم در ستون نمرات پایانی ثبت می شود و هم در ستون نمرات مستمر.

 

********************************************

دروس پیش نیاز به تفکیک رشته در ذیل آورده می شود:


1.رشته ی ادبیات و علوم انسانی :


دروس (عربی 2 و جامعه شناسی 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشند و بقیه درس های سال دوم به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند. 


2. رشته ی علوم تجربی :


دروس (ریاضی2 ، فیزیک2، شیمی2، زیست 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی علوم تجربی می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته علوم تجربی به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.


3. رشته ی ریاضی فیزیک :


دروس (ریاضی2 ، فیزیک2 ، شیمی2 ، هندسه 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ریاضی فیزیک می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته ریاضی فیزیک به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.
دروس پیش نیاز و پس نیاز در جدول زیر بصورت خلاصه آورده شده است.

 

***************************************************


جدول دروس پیش نیاز و پس نیاز رشته های نظری

رشته دروس پیش نیاز در سال دوم                                  دروس پس نیاز در سال سوم 

-----------------------------------------                          --------------------------------- 
ادبیات و علوم انسانی

 

1. عربی 2
2. جامعه شناسی 1

                                                                           1. عربی 3
                                                                           2. جامعه شناسی 2

**************************************************
علوم تجربی 


1. ریاضی 2
2. فیزیک 2
3. شیمی 2
4. زیست 1

                                                                          1. ریاضی 3 
                                                                          2. فیزیک 3
                                                                          3. شیمی 3
                                                                          4. زیست 2

 

************************************************
ریاضی فیزیک

 

1. ریاضی 2
2. فیزیک 2 
3. شیمی 2
4. هندسه 1

                                                                        1. جبرو احتمال / حسابان 
                                                                        2. فیزیک 3
                                                                        3. شیمی 3
                                                                        4. هندسه 2


************************************************


چند مثال جهت روشن شدن مطالب :


مثال 1: اگر دانش آموزی در درس عربی(2) نمره -7- گرفته باشد . در سال سوم عربی 3 را انتخاب می کند و عربی 2 را در شهریورماه امتحان می دهد. چون نمره بالای -7- گرفته است.
ولی اگر دانش آموزی همین درس عربی(2) را نمره -5/6- گرفته باشد . در سال سوم درس عربی 2 را مجدداً به صورت غیر حضوری انتخاب می کند و عربی 3 را در شهریور ماه انتخاب می نماید، چون نمره ی زیر -7- را کسب نموده است.

 

شرایط انتخاب واحد در امتحانات شهریورماه:


دانش آموزی می تواند در امتحانات شهریور ماه (امتحانات تجدیدی ) شرکت نماید که قبلاً انتخاب واحد نموده و واحدهای انتخاب شده را مشخص می نماید.
انتخاب واحد در شهریورماه هم به دو شکل می باشد.
شکل اول : دانش آموزانی که از سال قبل (سال دوم) افتاده ندارند و فقط از درس های سال سوم افتاده دارند که همین دروس را انتخاب نموده و در امتحانات شرکت می نمایند.
شکل دوم : دانش آموزانی هستند که از سال دوم واحد افتاده دارند و یا بخاطر پیش نیاز نتوانستند بعضی از درسها را در سال سوم بگذرانند و یا در سال سوم هم دوباره افتاده دارند. این دانش آموزان باید هم درسهای سال قبل را انتخاب نمایند و هم درسهای سال سوم خود را که شرایط آن در زیر توضیح داده می شود.
شرط اول : دانش آموز در شهریورماه در درسهایی امتحان می دهد که قبلاً انتخاب نموده و کارت صادر شده است پس اگر در انتخاب واحد شهریور شرکت ننماید ، نمی تواند امتحان بدهد.
شرط دوم : در نوشتن دروس در برگه انتخاب واحد دقت شود ، چون اگر نمره درسی را که قبلاً قبول شده اید ولی به اشتباه در برگه ی انتخاب واحد بنویسید. باید در امتحان حاضر شوید در غیر اینصورت نمره صفر تلقی می شود و در این درس مردود می شوید و نمره قبلی به حساب نخواهد آمد . و همینطور اگر درسی را که افتاده باشید باید انتخاب می کرید، اگر انتخاب نکنید پس در امتحان نمی توانید شرکت نمایید. پس نمره آن همان قبلی بوده و در این درس هم مردود می شوید.
شرط سوم : تعداد واحدهایی که یک دانش آموز می تواند در شهریور انتخاب نماید حداکثر 32 واحد بوده و بیشتر از آن را نمی تواند انتخاب نماید. اداره به صورت تصادفی درسهای اضافه را حذف می کند.
توضیح اینکه : اگر دانش آموزی به علت افتاده های سال دوم و سوم بیش از 32واحد افتاده داشته باشد باید به دقت و بر اساس توانایی خود و کمک گرفتن از مشاور مدرسه تا سقف 32واحد را انتخاب نماید و بقیه واحدهای آن در امتحانات دی ماه که به صورت غیرحضوری برگزار می شود شرکت نماید.
شرط چهارم : دانش آموزحتی اگر واحدهای زیر 32واحد را داشته باشد می تواند به دلخواه واحدهای خود را تقسیم کرده و تعدادی از آن را در شهریور و بقیه را در امتحانات دی ماه بگذراند. 
شرط پنجم : با توجه به اینکه شرایط قبولی در سال سوم بر اساس تبصره در دو درس ( دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی ) و به شرط گرفتن حداقل نمره 7 می باشد. پس می تواند در درسهایی که از سال دوم و یا سوم نمره بالای 7 را دارد انتخاب ننماید و این درس با همان نمره بالای 7 باقی بماند. که در صورت قبولی در تمامی بقیه دروس افتاده ، در این دو درس از طریق تبصره قبول شود.
تذکر1: انتخاب نکردن دروس بالای 7 دروس سال قبل و یا امتحانات خرداد ماه به منزله قبولی و یا استفاده از تبصره نمی باشد و اگر حتی در یکی از بقیه دروس نمره زیر 10 را بگیرید این دو درس هم به افتاده های بقیه اضافه می شود.
تذکر2: دانش آموز می تواند در صورتی که دروس افتاده آن زیر سقف 32 واحد باشد همه دروس را حتی دروس بالای 7 را انتخاب نماید تا اینکه خودش درس های مورد تبصره را بعداً انتخاب نماید ولی اگر درس افتاده نمره بالای 7 را انتخاب نماید و در شهریور زیر نمره 7 رابگیرد. نمره شهریور و زیر 7 را پذیرفته می شود و دیگر قابل تغییر نیست. پس در انتخاب واحد کمال دقت را انجام دهید که مسئولیت آن به عهده خودتان می باشد.
شرط ششم: براساس ماده91 شرایط فارغ التحصیلی  "مجموعه مصوبات شورای عالی"  قبولی با تبصره در سال سوم منوط به داشتن معدل کل حداقل 10 و کسب حداقل نمره سالانه 7 در حداکثر چهار عنوان درسی شامل دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی می باشد. پس اگر دانش آموزی حتی در یک ماده درسی در پایان امتحانات خرداد ، شهریور و دی ماه نمره زیر 7 را کسب نماید. فارغ التحصیل نمی شود و باید بخاطر این یک درس یک ترم عقب بیفتد.

نکته: شرایط فارغ التحصیلی برای کلیه دانش آموزانی که قبل از سال 91-90 در دوره متوسطه روزانه قبولی پایه اول راکسب نموده اند تغییری نکرده است.  چنانچه دانش آموزی از مجموعه درسهای پایه دوم و سوم حداکثر در دو عنوان درسی آخرین نمره  دروس وی (سالانه یا تابستانی یا غیر حضوری)  حداقل7  و معدل کل وی حداقل10 باشد فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از دروس شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 باشد و استانداردهای مهارت (درسهای مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شوند.

زمان انتخاب واحد در شهریورماه::
زمان انتخاب واحد شهریور ماه بلافاصله پس از اعلام نتیجه خرداد ماه می باشد که از طرف مدرسه ، روز آن مشخص می شود . پس اگر دانش آموزی دروس افتاده دارد تا زمانیکه انتخاب واحد نکرده است به تعطیلات نرود . چون در شهریور به هیچ وجه نمی تواند در امتحانات شرکت نماید.

 

 

 

 

در صورت قطع بودن لینک بالا از لینک زیر استفاده کنید: 

 

برای دانلود متن بالا از سرور رادین آپلود اینجا کلیک کنید:

 

 

 

با تشکر از مدیریت وبلاگhttp://kombmedu.blogfa.com

غلامرضا لرستانی | ۲۰ تیر ۹۴ ، ۱۹:۳۳

یادداشتها

نظرات  (۱۹۰)

با سلام استاد . بنده امسال که گذشت دانش آموز سوم تجربی بودم و بدلیل بیماری چند تا از امتحانات نهایی خرداد رو غیبت کردم میخواستم بدونم ایا برای اینکه بتونم این درس هارو تو شهریور امتحان بدم باید به مدرسه پول پرداخت کنم ؟ یا اگه مدرسه پول درخواست کرد ندم 
پاسخ:
سلام ، با سنجش منطقه در این مورد تماس بگیرید
سلام خسته نباشید.
من توی درس زیست نمره 6.5 میگیرم ولی اگره یره ترم اول بالا باشد و مستمر بالا باز میفتم///؟؟؟چون زیر 7 شدم
پاسخ:
سلام ؛ بله ولی ممکن است با شرایط تبصره قبول شوید
سلام من اگر امسال خرداد فبزیک و ریاضی سال سوم را از تبصره استفاده کنم و معادلم ۱۱باشد می توانم در پیش دانشگاهی روزانه ثبت نام کنم یعنی خرداد فارغ التحصیل شوم
پاسخ:
سلام ؛ بله
سلام،خسته نباشید ، من پیش دانشگاهیو تموم کردم و امسال یعنی گنکور ۹۶ دارم ، دیفرانسیل خرداد ماه پاس نکردم و نمره سالانم به حداقل ۷ نرسیده ، باتوجه به اینکه ۲ هفته دیگه کنکوره با این اوضاع من روحیمو باختم ... میخواستم بپرسم اگر دانشگاه قبول بشم(چه سراسری چه غیرانتفاعی یا شاید ازاد) و شهریور بازم این درس پاس نکنم نمیتونم برم دانشگاه ؟؟؟ میمونم برای سال بعد ؟؟ یا قانونی تبصره ای چیزی نیست من دانشگاهو ثبت نام کنم برم و یه جور دیگه این درسو پاس کنم؟ یا یه چیزی شبیه این ، من واااقعا حال روحی خوبی ندارم حس میکنم کل تلاشای ۱۲ سالم خراب شده بخاطر یه درس و دانشگاهم برام مهمه ، خواهش میکنم زودتر جواب بدید واقعا وقت کمی دارم 
پاسخ:
سلام ، دیماه هم می توانید شرکت کنید و با تقاضای رای شورای عالی نمره دیماه شما می تواند به شهریور منتقل شود
سلام خسته نباشید
میخاستم بپرسم من الان سوم تجربیم ریاضیمو با ۹.۲۵افتادم بعد. دادم اعتراض ممکنه نمرم زیاد بشه؟
بعد اگ زیاد نشد وقتی جوابش اومد میتونم از تبصره استفاده کنم؟
تورو خدا جواب بدین
پاسخ:
سلام ، بله اگر شرایط تبصره را داشته باشید یعنی درس دیگری برای تبصره نداشته باشید
سلام من اگر درسال دوم همه ی درس ها رو قبول شده باشم اما در خرداد سال سوم ریاضی و فیزیک افتاده باشم و شهریور در ان ها قبول شوم میتوانم در پیش دانشگاهی روزانه ثبت نام کنم ممنون از سایت خوبتون
پاسخ:
سلام ، مهرماه می توانید
سلام اگه تو پیش دانشگاهی یه درس داخلی و یه درس نهایی بیوفتی میشه نهایی تبصره زد؟
پاسخ:
سلام  ، اگر شرایط تبصره را داشته باشید می توانید درس را برای تبصره گذاشته و درس دیگر را امتحان دهید.
سلام ببخشید من توی سال سوم ریاضی حسابان را افتادم و توی شهرویور و دی ماه هم قبول نشدم که برم پیش دانشگاهی  و یه سال عقب موندم ولی تو خرداد بعدی قبول شدم حالا میخوام ببینم با توجه به این که پارسال نرفتم مدرسه و توی تیر ماه هم ان شاء الله ۱۸ سالم میشه میتونم مدارس روزانه شرکت کنم یا نه چون نمیخوام برم بزرگسالان...ممنون
پاسخ:
سلام ، باید به مدارس بزگسال مراجعه کنید.
اگر نوبت اول نمره قبولی ریاضی گرفته باشیم مستمرمون هم ۱۱ باشه نوبت دوم ولی ۷/۵ شده پاشیم قبولی خرداد پایین برگه خورده باشه قبولیم؟

پاسخ:
سلام ، بله
سلام
میخواستم بدونم میشه به نمره مستمر هم مثل ورقه اعتراض کرد و امکان تغیرش وجود داره؟
پاسخ:
سلام ، بله 
سلام من سال پیش دانشگاهی خودرا درسال۹۴ به پایان رساندم امابه دلیل مشکلاتی که داشتم درس,زیست وفیزیک رانتوانستم پشت سر بگذارم وقبول نشدم حالا میخواهم امسال برای امتحان ثبت نام انجام دهم تادردانشگاه شرکت کنم آیا امسال میتوانم دردانشگاه بروم یانه ؟

پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه های بزرگسالان مراجعه فرمایید. همکاران ما پرونده شما را بررسی کرده و شما را راهنمایی می کنند.
سلام ببخشید من اگه تو ورقه نهایی نمره بین ۷الی ۱۰بگیرم با جمع سالانه نمره ام بالای۱۰ بشه قبولم؟؟
پاسخ:
سلام ، با داشتن شرایط تبصره قبول هستید
سلام
من یکسال پیش دانشگاهی رو تموم کردم و دو درس افتاده داشتم که پاس نشده شهریور و دی هم پاس نکردم اداره رفتم گفتن خرداد مدرسه بزرگسالان برم و پاس کنم رفتم و ثبت نام کردم امتحانم دادم حالا سوال من اینه
1.خود مدرسه بزرگسالان  نمره مستمر میده؟واسه این دو درس؟
2.اگه دوباره یکیشو بیافتم میتونم کنکور 96 رو بدم؟
3.چند تا درس میتونم تک ماده بکنم؟
خواهش میکنم جواب بدید 🙇
پاسخ:
سلام ،
 1- معمولا مدارس بزرگسال دانش آموزان را حضوری ثبت نام می کنند تا از نمره مستمر استفاده کنند. از آموزشگاه سوال فرمایید.
2- اگر تا پایان تابستان فارغ التحصیل شوید از کنکور 96 عقب نمی مانید.
3- دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی
سلام من میخواستم بدونم برای سال سوم در رشته تجربی چند درس رو میتونیم بیوفتیم که بعد شهریور امتحان بدیم؟؟
پاسخ:
سلام ، منظور شما نامشخص است اما از دو درس در شرایط تبصره می توانید استفاده کنید.
با سلام می خواستم بپرسم ایا واقعا کسی که در امتحان شهریور قبول می شه همون نمره قبولی در معدلش محاسبه می شه دیگه نمره مردودی رو در نظر نمی گیرند
پاسخ:
سلام ، آخرین نمره قبولی شما منظور می شود
سلام خسته نباشید, آیین نامه اجرایی 91 میگه لازم نیست حتما روی برگه نمره 7 رو کسب کنیم و باید نمره سالانه بالای 7 باشه تا بشود از تبصره استفاده کرد و این قانون از سال 90-91 تصویب شد... آیا برای ما سال 96 هم این قوانین صحت دارد؟ لطفا فقط با یک بله و خیر بنده رو از نگرانی در بیارید
پاسخ:
سلام ، بله
سلام ببخشید ی سوال داشتم امروز درس زمین رو امتحان دادم حساب کردم نمرم 7/25 میشه آیا من باید شهریور امتحان بدم یا چون زمین درس مهمی در کنکور نیست لازم نیست؟!ممنون میشم سریعتر جواب بدین
پاسخ:
سلام ، بدیهی است که نمره پایین روی معدل کل اثر دارد. اما با این نمره شرایط تبصره را دارید. 
سلام ...خسته نباشید من سال دوم افتاده ای ندارم و نهایی سه درسو‌مطنئنم میفتم اگ من شهریور امتحان بدم و یه درسی رو قبول نشم میتونم میتونم از مهرماه مدرسه ی روزانه برم ؟؟ 
پاسخ:
سلام ، تا پایان دیماه دانش آموز روزانه هستید.
سلام اگه دانش اموز کلاس سوم انسانی تو خرداد در سه درس نمره کمتر از ده بیاره باید بره بزرگسال؟ 
پاسخ:
سلام ، دانش آموز روزانه تا پایان دیماه سال تحصیلی بعد دانش آموز روزانه است.
سلام لطفا جواب بدین. من از رشته ریاضی تغییر رشته دادم اومدم انسانی. حالا در امتحان نهایی سه تا اوردم. سه تا هم از تغییر رشته مونده چطوری باید انتحان بدم
پاسخ:
سلام ، در امتحانات شهریور شرکت کنید.
سلام  ببخشید اگه درپیش دانشگاهی فقط یه درس نمره قبولی نداشته باشیم سیستم تبصره میزنه و یه سوال دیکه اینکه تبصره بزنیم برای ورود به دانشگاه مشکلی بوجود نمیاد؟
پاسخ:
سلام ، در پیش دانشگاهی می توانید از شرایط تبصره استفاده نکنید. برای دانشگاه هم مشکلی ندارد.
سلام و خسته نباشید
ببخشید من شنیدم که برای هر امتحانی که بخوای تو شهریور بدی حالا چه تجدیدی یا تکمیلی باید هزینه ای به مبلغ 30000 هزار تومن بپردازیم .درسته ؟؟؟
پاسخ:
سلام ، تا آنجا که می دانم خیر ، فقط برای شرکت در امتحانات ترمیم نمره مبلغی دریافت می شود
باسلام ببخشید من الان در بزرگسالان درس میخونم من در خرداد ۴واحد گرفته ام میخواستم ببینم اگه ۲واحد رو نمره نیارم میتونم باز همون ۲واحد انتخاب کنم تا برج ۱۱امسال هم معافیت تحصیلی دارم
پاسخ:
سلام ، بله 
سلام خسته نباشید.پیش دانشگاهی ام .من برگه ی امتحان فیزیکمو که نهایی هم هست سفید میخوام بدم و این که نمره مستمر نوبت دومم هم خیلی افتضاح شده.حالا میخواستم بدونم شهریور چجوری میشه؟؟؟؟چون تاحالا هیچ درسی رو نیوفتادم نمیدونم شرایطش چجوریه؟؟؟تک ماده هام هم استفاده کردم.حالا چجوری میشه؟؟؟
پاسخ:
سلام ، دوره شهریور انتخاب واحد کنید.
سلام خسته نباشید سوالم اینه که اگه من در امتحان نهایی خرداد سوم ریاضی یک درس یعنی جبرو صفر شده باشم و در امتحان شهریور نمره قابل قبولی بگیرم چی میشه یعنی نمره شهریورم کجا میره تو دیپلمم تصحیح میشه یا نمره دیپلمم صفر باقی میمونه و نمره شهریور برای کنکور استفاده میشه؟
پاسخ:
سلام ، بستگی به این دارد که شما با کدام نمره فارغ التحصیل شوید
سلام میخواستم بپرسم اگه من نمره خوبی تو ترم اول و ترم دوم تو درس تحلیلی نیارم و شهریور بدم ممکنه ب خاطر نمرات قبلیم باز بیافتم؟و نتونم برم دانشگاه؟
پاسخ:
سلام ، خیر نمره هر دوره مختص همان دوره است
سلام من دانش اموز سوم ریاضی هستم و فک میکنم جبرو احتمال رو بین ۷ تا ۱۰
بگیرم میتونم شهریور امتحان بدم؟
پاسخ:
سلام ، اگر با شرایط تبصره فارغ التحصیل نشوید ، می توانید. در غیر این صورت در امتحانات ترمیم نمره نهایی شرکت کنید.
الان که دیر شده برا خرداد،اخه امتحان ها شروع شده،من فقط سوالم ازتون اینه برا شهریور میتونم پیش دانشگاهی روبگذرونم و مدرکش رو بگیرم،؟
پاسخ:
سلام ، خیر
سلام و خسته نباشید،ببخشید من رشتم تجربی بود،که تا سال سوم خوندم و دیپلم تجربی نگرفتم،تطبیق زدم به رشته حسابداری و دیپلم حسابداری گرفتم،و دوسال کاردانی هم خوندم،الان برا دانشگاه پیام نور برا دوسال کارشناسی میخوام برم که میگن باید پیش دانشگاهی داشته باشی،وگرنه4سال باید بخونی،الان من بخوام پیش دانشگاهی  بخونم چقد زمتن میبره؟ایا میتونم از مهر دانشگاه پیام نور برم؟واحدهام پاس میشن؟مثلا درسای تخصصی تجربی که پاس کردم یا درسای دیگه ای که برا دیپلم حسابداری لازم نبود تو پیش برام لحاظ نمیشه که واحدهام کمتر بشه و تموم کنم تا مهر که بتونم برم دانشگاه؟رووووخدا جوابم بدین هر چی دتر
پاسخ:
سلام ، به مدارس بزرگسالان مراجعه و در امتحانات خرداد و شهریور شرکت کنید. تا پایان شهریور می توانید مدرک پیش دانشگاهی بگیرید.
سلام من سال 76 در مقطع سوم ریاضی ترک تحصیل کردم. با پاس نکردن پنج درس اختصاصی . سال 95 تطبیق رشته دادم برای رشته تجربی. رفتم مدرسه برای امتحانات نهایی خرداد ثبت نام کنم.اما میگن نمره خیلی از درس هام مورد قبول نیست و باید دوباره امتحان بدم اونم از سال دوم در حالی نمره بیشترشون بالای پانزدهه.حتی درس دفاع و دروس انتخابی رو هم گفتن باید امتحان بدم.لطفا منو راهنمایی کنید.از دوم باید دوباره بخونم یا فقط دروس اختصاصی؟باتشکر.
پاسخ:
سلام ،‌ ضمن عذرخواهی از جنابعالی ، با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه خود و یا آموزشگاه محل تحصیل تماس بگیرید. 
سلام ببخشید من شیمی 2 شدم 6/75 میتونم از قانون تبصره استفاده کنم معدلمم از ده بالاتره .ممنون.
پاسخ:
سلام ،‌ ضمن عذرخواهی از جنابعالی ، با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه خود و یا آموزشگاه محل تحصیل تماس بگیرید. 
سلام یه سوال من سال سوم ریاضی بودم و خردادو افتادم بعدش شهریورو دی هم افتادم و الان فقط درس حسابان مونده حالا میخوام تغییر رشته بدم به تجربی و این که میخوام ترمیم معدل هم بکنم حالا الان چجوری میشه؟ اگر میشه کامل توضیح بدید
پاسخ:
سلام ، به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنید
سلام خسته نباشی من در کنکور ۹۶ ثبت نام کردم .من سال سوم سه درس افتادم و در دی ماه هر سه تارو پاس کردم الان میخواستم بدونم  میشه  در امتحانات ترم اخر ترم اول پیش دانشگاهیو  و ترم اخر  پیش دانشگاهیو باهم همه رو امتحان بدم ؟باتشکر 
پاسخ:
سلام ،‌ ضمن عذرخواهی از جنابعالی ، با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه خود و یا آموزشگاه محل تحصیل تماس بگیرید.
اگه شخصی تو چند تا از درسای پیش دانشگاهیش تو رشته ی انسانی مونده باشه و بعد از 2 سال بخواد ادامه بده باید چکار کنه؟لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ:
سلام ، به مدارس بزرگسال مراجعه کنید
سلام تورو خدا جواب بدید
من امتحان تاریخ و ریاضی سال سوم انسانی رو افتادم و امتحان ریاضی که تو برگه 7/5 گرفته بودم رو دادم تبصره ولی تاریخ رو مجبور شدم شهریور بدم ک باز قبول نشدم و دی ماه قبول شدم
الان میگن ریاضی رو ندادی تبصره و نمرت کمه هیچکسم زیر بار مسئولیت نمیره ک اشتباهی برام ردش کردن و به من نگفتن که نمیشه بدیش تبصره
الان من باید چیکار کنم ؟
برای امتحانای ظیش دانشگاهی باید بیوفتم ساله دیگه ؟
اصن میتونم کنکور ثبت نام کنم ؟
لطفا جواب بدید خیلی سردرگمم
پاسخ:
سلام ،‌ ضمن عذرخواهی از جنابعالی ، با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه خود و یا آموزشگاه محل تحصیل تماس بگیرید.
سلام ببخشید یه سوال مهم دارم من دانش آموز رشته انسانی نهایی هستم من در دیماه تو یه درس قبول نشدم شرایط انتخاب واحد برایه دادن دو باره امتحان در خرداد چیه
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام 
بنده در سال سوم دو درس را افتادم درس فیزیک وجبر رو الان خلاصه وضعیتم رو گرفتم روش نوشته دودرس باقیمانده جبر و فیزیک 
ایا بنظر شما برای من از تبصره استفاده نشده است
استفاده از تبصره اختیاریست یا زمان معینی دارد درضمن من یک هندسه دو رو هم دی امسال پاس کردم
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من رشته تجربیم  ریاضی سوم نهاییمو هم خرداد هم دی ماه مردود شدم والان نمیتونم برم سال چهارم ولی میخوام کنکور بدم و سال بعد برم دانشگاه ... امکانش هست خرداد امسال هم دروس افتاده و هم دروس چهارم رو با هم امتحان بدم ؟ یا مثلا مردودی رو خرداد چهارم رو شهریور ... امکان ثبت نام بعد خرداد هستش بعد گرفتن دیپلم؟!
و اینکه مشکلات سربازی و مشمول خدمت شدن برام پیش نمیاد چون سنم از ۱۸ گذشته
ممنون میشم جواب بدین
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من رشته ریاضی هستم شهریور رو افتادم و توی امتحانات دی ماه هم 3 تا افتادم حالا باید چه کرد؟من میتونم خرداد امتحان بدم؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام. من سال سوم انسانی هستم میخواستم بدونم اگه دی ماه در درس ریاضی سوم باز بیوفتم تکلیف چیه؟ و در دی ماه آیا نمره مستمر با نمره ورقه دی ماه جمع میشه؟ یا نه؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام...من پارسال پیش دانشگاهی بودم امسال موندم پشت کنکور برا ۹۶ ...زیستمو مردود شدم و دی ماه امتحان دادم ولی باز هم رد شدم...میخاستم بپرسم اگه در حین ثبت نام کنکور معدل پیش دانشگاهیمو خاستن بزنم معدلمو؟ ( با توجه ب این ک خرداد ماه نمره تغییر میکنه) یا نه؟ خواهشا راهنماییم کنین در این زمینه...مرسی...
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من یک درس هندسه رو از سال سوم ریاضی دارم که شدم 7/5 تک ماده هم ندارم ،باید خرداد امتحان بدم؟؟به جز این راه دیگه ایی نیست که برم چهارم؟؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من سال 89 دوم دبیرستان کارودانش بزرگسال بودم به تازگی که رفتم مدرسه فهمیدم یکی از نمره های درسیم رو اشتباه وارد کردن آیا امکان تغییرش توی کارنامه هست؟ باید آموزش پرورش اقدام کنم؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام .. ببخشید میخواستم بدونم منی ک امتحان نهایل دیفرانسیل رو در خرداد و شهریور و دی بنا ب دلایلی قبول نشدم م متفرقه محسوب میشم میتونم این امتحان رو در شهر دیگه ای انتخاب واحد کنم؟؟؟ یا باید همون شهری ک بقیه امتحاناتو دادیم امتحان بدیم؟؟؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام
من دی ماه مدرسه بزرگسالان ثبت نام کردم اما موفق نشدم پاس کنم
میخواستم بدونم میشه واسه اینکه یک سال عقب نیافتم خرداد ماه سوم دبیرستانم رو پاس کنم و شهریور ماه هم پیش‌دانشگاهی رو امتحان بدم؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من  بعداز گذروندن و قبولی تو دیماه نیم سال دومو برا پیش رو بزرگسالان میخونم .میخاستم بدون  چه ماهی فارغ التحصیل میشیم  و اگر شهریور 96 نهایی های پیشو بیفتیم تکلیف چی میشع
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلامم من یدونه درس ریاضی نهایی شدم6آیا راهی هست که 7بشم و تبصره کنم و فقط یه دونه تجدید دارم و دی ماه هم امتحان دادم 6شدم خواهش میکنم زود جواب بدین
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام خسته نباشید من ۴ درسم رو تو یال سوم تجربی افتادم هم خرداد هم شهریور دی امتحان دادم ۲ تاشو پاس شدم اون دوتا رو یکیش رو تو ورقه شدم ۶ یکی هم ۵ ولی بامستمر شد بالای هفت میتونم تک ماده کنم؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام 
من سال نود و چهار پیش دانشگاهی خوندم چندتا از درسارو افتادم ولی شهریور نرفتم امتحان بدم و دانشگاه هم نرفتم امسال میخوام کنکوز نودو شش و بدم.میخواستم بدونم ایا این دروس افتاده رو میتونم پاس کنم؟ شهریور یا خرداد؟ لطفا کمکم کنید
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام. کلاس های ترم بهمن سوم بزرگسالان از کی شروع میشه؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام....میخواستم بدونم اگرفردی درمدارس نمونه دولتی دریک درس اختصاصی مثه شیمی درامتحانات ترم اول نمره 10.5بگیره و مستمرروطوری بهش بدن که جمعش بالاتراز12یا 12بشه افتاده محسوب میشه ؟؟یانه؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من دی ماه یکی از درسام رو دوباره افتادم متولد 10/10/77 هستم  الان من میتونم خرداد امتحان بدم  یا باید برم سربازی اگه راهی داره ممنون میشم بگید
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من سال سوم تجربی ام شیمی ترم یک همین دیماه رو 9.25 شدم چیکار باید بکنم؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
با سلام
سوال من این بود که اگه توی دی ماه یک درس نمره پاین تر از10بیاریم خرداد با گرفتن نمره بالا جبران میشه که بتونم رشته کی میخام برم پایه نهم مرسی

پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من توی مدرسه نمونه دولتی درس میخونم میخواستم بدونم اگه توی یکی ازدروس تخصصی سال سوم تجربی 10.5بگیری و مستمرهم یکم بالاتر باشه ...افتاده محسوب میشی ؟؟یانه؟؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام تو معدل کل نمره انظباط هم حساب میشه ؟ و این‌که اگه یه درس رو تبصره بزنم معدل کل من چقدر پایین میاد 
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام دانش اموز هنرستان کاردانش برق بودم خرداد امتحان دادم ۶درس باقی موند شهریور ۳ درس پاس کردم ۳تا دی ماه ولی الان در حاله حاظر پاس نشدن باید چیکار کنم مرداد ساله مشمول به سربازی میشم و میخوام رشته عکاسی دانشگاه بخونم چگونه تا قبل مرداد باید پاس کنم ۳درسو ایا میشه خرید ؟ 
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من سال سوم تجربی هستم میخاستم بپرسم اگ در امتحانات دی ما نهایی مجدد قبول نشم ولی تو خرداد قبول شم بعدش میتونم سال چهارمو تو شهریور و‌دی پس کنم و، کنکور امسال و بدم؟  و از ورودی بهمن وارد دانشگاه بشم ! اصلا راحی هست یکسال از دانشگاه عقب نمونم !!
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام
من سوم تجربیم
سه تا درس واسه دی ماه داشتم
دوتاشو میتونم فکرکنم تکماده کنم ولی یکش میمونه 
اگه ی درس بمونه نمیشه کنکور داد؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام من دو درس فیزیک و زیست سال سوم دی امتحان دادم زیست و قبول میشم ولی فیزیک و نه از تبصره هام هم استفاده کردم درسته که میگن از 102 واحد کل اگه 96 تا پاس کنی قبولی چون من فقط فیزیک و موندم فقط پاسخ بدید ممنون میشم
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام ببخشید من یک سوال داشتم من دو درس ریاضی وفیزیک وپیش دانشگاهی رو تو دی ماه به صورت داوطلب آزاد شرکت کردم وامتحان فیزیکو مناسفانه قبول نشدم ریاضی ام به خاطر یک دلایلی نتونستم امتحان بدم میخواستم بدونم باید چی کار کنم آیا حق شرکت در امتحانات خردادو دارم؟ومیتونم کنکور۹۶روبدم در صورت قبولی؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
۱۹ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۲ علیرضا مددی
سلام من توی سه تا درس زبان انگلیسی و ادبیات و ریاضی افتاده بودم میخواستم  بدونم الان من که ریاضی و ادبیات رو دادم نمره 7.5میگیرم تو ورقه حساب کردم میخواستم بدونم نمره قبولی چند و اینکه میگن اگه یکی قبلا مثلا تو ریاضی خرداد ماه ده گرفته باشه و دی ماه 7.65سیستم تو کارنامه بالاترین نمره رو میزنه یعنی10.5این درسته  ؟و یک سوال دیگه داشتم تو تبصره معدل چند نمره پایین میاد و معدل کل دیپلم ایا با حساب نمره سالانه ضرب در واحد های درس و جمع بستن ان ها و تقسیم بر تعداد واحد به دست میاد ؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
۱۸ دی ۹۵ ، ۱۶:۴۴ پرستو شریفی
سلام من دانش آموز رشته تجربی (پیش دانشگاهی )هستم اگر ترم اول درس افتاده داشته باشم ولی ترم دوم قبولی 10 بگیرم  و نمره کلاسی هم قبولی 10 باشد قبول میشوم یا خیر؟ممنون میشم کمکم کنید♥
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام بنده کلاس دهم رشته ریاضی هستم امتحان مستمر و پایانی را ۷ شدم ایا میتونم در نوبت دوم جبران کنم ؟؟؟
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام یه سوالی داشتم من دانش آموز سوم برق ساختمان کاردانش هستم یه درس تخصصی رو تو شهریور نتونستم پاس کنم دی ماه هم دادم دقیق نمیدونم  قبول میشم یا نه میخوام بدونم در صورت قبول نشدنم میتونم تغییر رشته بدم برم تجربی سوم با پیش رو همزمان بخونم ((بزرگسالان یا آموزش از راه دور ))خرداد امتحانشو بدم بعدش کنکور 96  هم ثبت نام کنم و درصورت قبولی در رشته های مورد نظر  مهر ماه دانشگاه برم چون من الان درس های دوم و سوم تجربی کامل خوندم کاملا بهشون مسلطم، متولد 78هستم.
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
حداقل معدل برای رفتن به سال چهارم تجربی چقدرا
اگه من همه تبصره های خودمو بزنم سال چهارم دیگه نمیشه تبصره زد؟
پاسخ:
سلام ، حداقل10 ، پیش دانشگاهی یک ماده درسی از تبصره می توانید استفاده کنید
سلام خسته نباشید من سوم تجربی بزرگسالان هستم دی ماه امتحان ریاضی دادم ولی نمره ۵ میگیرم مستمرم ۲۰ آیا قبول میشم 
پاسخ:
سلام ، {مستمر + ( پایانی ×4) }÷ 5
سلام در رابطه با پایه دهم 
اگر یک نفر در امتحانات دی نمره قبولی نیاره چجوری میشه
پاسخ:
سلام ، نوبت بعدی امتحان بدهید.
سلام من سومم تجربی میخاستم بدونم اگه من دی ماه قبول نشم میتونم خرداد امتحان بدم یا نه چون اسفند میرم تو هجده
پاسخ:
سلام ، بله 
سلام و خسته نباشید. من چند درس از سوم ریاضی رو باید در دی امتحان میدادم ولی ثبت نام نکردم و دچار غیبت تحصیلی شدم. اول گفتن ممکنه برم سربازی ولی چون متولد تیر78 بودم گفتن میشه در ترم بهمن و امتحانات خرداد ثبت نام کنم. میخواستم بپرسم بعد از اینکه خرداد قبول شدم میشه مهر96 سال چهارم ثبت نام کنم و کنکور بدم؟ لطفا جواب بدین
پاسخ:
سلام ، بله از معافیت تحصیلی استفاده کنید
سلام خسته نباشید..ببخشید دوتا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین..

اول اینکه:ورودی دبیرستان سال تحصیلی90ـ91 هستم تبصره برای4 درس دارم؟دو درس نهایی و دو غیر نهایی؟

بعد  اینکه:نمره سالانه بچنحوی حساب میشه؟

ممنون از راهنمایی هاتون.
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام خسته نباشید..ببخشید دوتا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین..

اول اینکه ورودی دبیرستان سال90-91هستم..تعداد تبصره 4تا هست؟دو درس نهایی  و دو درس غیر نهایی؟

بعد اینکه نمره سالانه چجوری محاسبه میشه؟

 ممنون از راهنمایی هاتون.
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
سلام ببخشید
اگر از سوم درس افتاده داشته باشیم بعد امتحان دی رو بدیم و پاس نشیم باید خرداد امتحان داد دیگه بعد میشه که امتحانات خرداد پیش دانشگاهی رو هم داد یا باید شهریور بدیم امتحانات پیش دانشگاهی رر
پاسخ:
سلام ،‌ با توجه به درخواست برخی از ادارات سنجش مناطق ، از پاسخگویی به اینگونه سوالات معذوریم. لطفا با اداره سنجش منطقه و یا آموزشگاه خود تماس بگیرید.
۱۲ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۴ محمد شریفی
سلام خواهشا جواب بدین
جمع بندی نمرات در مدارس شبانه دی ماه امسال چگونه خواهد بود کلا چجوریه جمع بتدی نمرات اگه نمره مستمر داشته باشی چجوری میدن نمره ارو 
پاسخ:
سلام ، نمره مستمر با ضریب1 و پایانی با ضریب4 محاسبه و مجموع بر5 تقسیم می شود.
سلام من تو فیزیک پیش دانشگاهی شهریور قبول نشدم امتحان نهایی دی رو دادم اگه نمره ی کل بالای 7 بشه می تونم از تبصره استفاده کنم؟
پاسخ:
سلام ، بله
سلام اگه خرداد 96 درس سومی که داریمو قبول شیم میشه شهریور کل درسای پیش دانشگاهیو امتحان داد؟یا باید دی ماه بریم روزانه؟
پاسخ:
سلام ، دیماه باید در امتحانات شرکت کنید.
سلام من پارسال پیش بودم امسال پست کنکور موندم کنکور ٩٦رو بدم. ولی پارسال خرداد ٩٥تو زیست و فیزیک افتادم فیزیکو گذاشتم تبصره زیستو تو سهریور دادم ولی باز افتادم و تو دی هم افتادم:( 😭 میخواستم ببینم باید پیشو از اول بخونم؟یا نمیتونم کنکور بدم؟ نمیدونم چیکار کنم لدفا کمکم کنین . 
پاسخ:
سلام ، در مدارس بزرگسالان ثبت نام کنید و خرداد امتحان بدهید. برای کنکور مشکلی ندارید
سلام خسته نباشید 
ببخشید اگه تو دی ماه از سه امتحان یکی رو بالای ۱۰ بشم و دوتای دیگرو بالای ۷ ایا میتونم اون دوتارو تک ماده بزنم؟
چون اصن از تک ماده استفاده نکردم
پاسخ:
سلام ، در پایه سوم دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی و در پایه پیش دانشگاهی یک درس از شرایط تبصره می توان استفاده کرد.
سلام من پیش دانشگاهی هستم و در فیزیک و زیست قبول نشدم،شهریور ماه امتحان دادم فیزیک رو دوباره قبول نشدم و از ماده استفاده کردم،در دی ماه زیست رو امتحان دادم و احتمالا 9بگیرم،نمیتونم از تبصره یا ماده استفاده کنم؟؟
پاسخ:
سلام ، خیر
سلام من در خرداد سال سوم ٤ درس عربی و ادبیات و ریاضی و فیزیک رو افتادم..دوتاشو تک ماده کردم و ریاضی و ادبیات رو باید امتحان میدادم مه شهریور هم قبول نشدم و دی امتحان دادم..اما حساب کردم  نمره ریاضیم ٧ میشه و به ١٠ نمیرسه میخوام ببینم ایا دی ماه نمره مستمر داره یا نه؟ یعنی اگر مستمر ٢٠ بدن قبولم؟ یا چون از تیصره استفاده کردم باید ١٠ بشم
پاسخ:
سلام ، اگر از مدرسه بزرگسال در امتحانات شرکت کرده اید نمره مستمر دارید. در مدرسه روزانه درس غیرحضوری انتخاب می شود.
سلام وقت بخیر پیش دانشگاهی بودم که خرداد و شهریور نتونستم دیفرانسیل رو پاس کنم و افتاده واسه دی ماه.در امتحانات دی ماه اگه نمره ی کل بالای 7 بشه میتونم تک ماده بزنم؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام ، بله اگر درس دیگری برای استفاده از تبصره ندارید 
سلام خسته نباشید من شهریور 3 درس ریاضی زیست فیزیک نتونستم پاس کنم تو دی ماه زیستو تبصره گذاشتم و ریاضی رو قبول شدم اما فیزیک قبول نشدم اگر فیزیک 7 بشم زیستو باید امتحان بدم؟

پاسخ:
سلام ، در پیش دانشگاهی یک درس و در سوم متوسطه دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی از تبصره می توانید استفاده کنید.
سلام. مهلت ثبت نام امتحانات دی ماه اگه بخوام داوطلب آزاد شرکت کی هست؟ یعنی هنوز هم ثبت نام انجام میشه؟ برای ثبت نام باید برم مدرسه بزرگسالان؟
پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه های بزرگسالان مراجعه کنید.
سلام.من تو خرداد ماه سال سوم ۳ درس زیست و ریاضی و زمین رو مردود شدم و برای شهریور درس ریاضی رو امتحان دادم ک نتونستم قبول بشم.بهم گفتن میتونی توی دی امتحان بدی.میخواستم بدونم اگه قبول بشم کی باید ترم اول پیش رو امتحان بدم؟!
پاسخ:
سلام ، اگر شرایط روزانه را دارید می توانید تا مهر سال آینده صبر کنید و یا ترم بهمن پیش دانشگاهی بزرگسالان ثبت نام کنید 
ببخشید هی سوال میپرسم آخه خیلی نگرانم. من به دلایلی نتونستم تا الان برم ثبت نام کنم. الان هم که به تعطیلی خورده. میخوام بدونم اگه هفته بعد برای ثبت نام برم میتونم شرکت کنم یا نه. یعنی اطلاعاتی که فرمودید ارسال شده یا خیر؟ ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ:
سلام ، بله فرصت دارید 
یعنی تا قبل از شروع امتحانات فرصت هست؟ 
پاسخ:
سلام ، تا زمان ارسال اطلاعات آموزشگاه
سلام،انتخاب واحد تابستان اجباریه یا داوطلبانه یعنی مدیر می تونه اگه دانش آموز نرفت انتخاب واحد  بکنه خودش انتخاب واحد بکنه و غایب بزنه براش.
پاسخ:
سلام ، انتخاب واحد صرفا با تقاضای کتبی دانش آموز است
سلام. میخواستم بپرسم اگه بخوام در دی داوطلب آزاد امتحان بدم مهلت ثبت نامش تا کی هستش؟ باید برم مدارس بزرگسال؟
پاسخ:
سلام ، تا زمان ارسال اطلاعات آموزشگاه بزرگسال به فاینال امتحانات نهایی فرصت دارید.
آیا بعد از پاس کردن دروس نهایی مردودی معدل کل بالا میره؟
پاسخ:
سلام ، بله
سلام خسته نباشید
آیا بعد از پاس کردن دروس مردودی نهایی سوم ریاضی
معدل کل دیپلم تغییر میکند؟افزایش یا کاهش پیدا میکنه؟
پاسخ:
سلام ، بله
سلام. من از سال اول ریاضی و فیزیک واحد افتاده دارم. میشه امسال اونارو در بزرگسالان پاس کنم
پاسخ:
سلام ، اگر پایه سوم سال گذشته هستید می توانید دی ماه در مدارس بزرگسال ثبت نام کنید.
سلام 
میخوانم بدونم که آیا اگر من در دی ماه قبول شدم می تونم برم غیر حضوری ثبت نام کنم 
برا پیش
پاسخ:
سلام ، در مدارس بزرگسال میتوانید ثبت نام کنید.
باسلام. من در کنکور ۹۵ شرکت کردم و دانشگاه ملی روزانه قبول شدم. شهریور یک تک درس پاس نکردم و به دی ماه موکول شده. ایا مجاز به رفتن دانشگاه چه مهر چه بهمن هستم یا دوسال محروم میشم از دانشگاه رفتن؟؟
پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه مراجعه و تقاضای صدور رای شورای عالی برای انتقال نمره دیماه به شهریور را به آموزشگاه بدهید. با صدور رای اگر دیماه نمره قبولی کسب کنید فارغ التحصیل شهریور اعلام می شوید.
سلام می خواستم بدونم اگه من پیش رو نخونم میتونم برم دانشگاه آزاد پرستاری یا نه 
خواهشا جواب بدین 
ممنون رشتم تجربیه
پاسخ:
سلام ،‌از روابط عمومی دانشگاه آزاد سوال فرمایید
باعرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم من درس حسابان رو تو ورقه ۴شدم ولی نمره سالانه شد ۷.۵و درس جبرو احتمال تو ورقه شدم۶.۵ولی نمره سالانه ۱۰شدم به من گفتن با تبصره قبول شدی می خواستم بدو نم میشه که اشتباه شده باشه و من رو تو سال چهارم ثبت نام کردن و اینکه ملاک نمره برای تبصره زدنکه نمره۷هست نمره ورقه هستش یا سالانه؟
پاسخ:
سلام ، ملاک نمره سالانه است.
۲۶ مهر ۹۵ ، ۲۳:۲۸ محمد شریفی
سلام من اگه تو بزرگسالان ثبت نام کنم 
تا خرداد تموم میکنم با دوستام یا نه 
لطفا جواب بدید 
بعضی ها میگن اره بعضیا میگن نه 
حالا شرایط چیه
پاسخ:
سلام ، اگر منظورتان ثبت نام در دیماه است تا پایان شهریور می توانید فارغ التحصیل شوید.
🌷🌷

سلام

دانش أموز سال سومی که زبان خارجی1 را در سال اول مردود شده است را در تابستان میشه این درس را براش انتخاب واحد کرد یا نه؟

با توجه به شرایط تک ماده و فارغ التحصیل شدن

در صورت انتخاب واحد این درس 
دانش أموز فارغ التحصیل نمی شود

أیا باز هم باید این درس را براش انتخاب واحد کنیم یا نه؟

این درس را بهش ندیم در تابستان
فارغ میشه
پاسخ:
سلام ، اگر شرایط استفاده از تبصره را دارد نیازی به انتخاب واحد ندارد.
سوال دیگری که در موردانتخاب واحد فرموده بودید به صفحه 172 مجموعه مصوبات شورای عالی مراجعه فرمایید.
سلام من 4 درس از درس های سال سومم افتادم 2 تاشو تک ماده زدم 2 تاشم تو شهریور امتحان دادم ولی باز تو شهریور 1 درس رو افتادم و 2 سوال دارم:
1_تو دی ماه باید هر 4 درس و امتحان بدم یا فقط درسی که تو شهریور پاس نکردم؟
2-میتونم هم زمان با دوستام در خرداد با فرض قبولی در امتحان دی ماه درسای سال چهارم امتحان بدم. و هم زمان با دوستام کنکور بدم؟؟
لطفاا جواب بدید
پاسخ:
سلام 
1- فقط یک درس که از شهریور باقی مانده را انتخاب واحد کنید.
2- اگر دیماه در پیش دانشگاهی بزرگسال انتخاب واحد کنید می توانید در کنکور 96 شرکت کنید.
شنجش منطه آموزش و پرورش رو از کجا باید پیدا کرد؟؟؟ سوال دیگه اینکه آیا اینترنتی میشه پیگیری کرد؟
پاسخ:
سلام ، به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنید. اینترنتی امکان پذیر نیست.
سلام. سوال داشتم. ۶ ۷ سال از زمان دوره متوسطه که درس میخوندم گذشته. الان تصمیم گرفتم مجددا درس بخونم ولی دروس افتاده دارم ولی نمیدونم چه درسهایی بود. ازکجا باید بپرسم و پیگیری کنم که ببینم چه درسهایی رو بخونم؟؟؟ ممنون میشم اگر جوابم رو بدین
پاسخ:
سلام ، آخرین آموزشگاهی که درس می خواندید و یا سنجش منطقه آموزش و پرورش مراجعه فرمایید و خلاصه وضعیت دریافت کنید
سلام ببخشید من ریاضی و زیست سال چهارم‌شهریور ماهو افتادم،بعد الان نمیدونم برای دی ماه بارم چقد فرق میکنه با خرداد ماه،آیا دی ماه باید بیشتر ترم اولو‌بخونم یا ترم دومو ..خواهش میکنم جواب بدین..😢😢
پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه مراجعه و بارم بندی امتحان را دریافت کنید.
باسلام 
من سوم تجربی سه درس زیست و فیزیک و ریاضی رو افتادم زیست و تک ماده کردم و ریاضی و فیزیک و برای شهریور امتحان دادم اما متاسفانه بازم افتادم میخواستم ببینم میتونم توی دی ماه امتحان تغییر رشته بدم؟ تغییر رشته به انسانی؟ 
پاسخ:
سلام ، خیر اما می توانید در مدارس بزرگسال به صورت داوطلب آزاد در رشته انسانی تحصیل کنید.
۱۱ مهر ۹۵ ، ۰۰:۲۶ محمد شریفی
سلام من الان دوتا درشو افتادم دی ماه امتحان میدم درست والان من باید برم بزرگسالان 
میخواستم بدونم آیا تا خرداد درس ها تمام میشود
پاسخ:
سلام ، لطفا واضح تر توضیح دهید.
سلام من در یک درس در شهریور نمره 7 و در دگیری نمره 3 رارفتم اگر نمره 7 را تک ماده کنم میتوانم در مدرسه روزانه درس بخوانم و دی امتحان نمره 3 را بدهم
پاسخ:
سلام ، بله
سلام من امتحان ریاضی دوروافتادم شهریورهم پاس نکردم میشه راهنماییم کنید چیکاربایدبکنم؟ایاامسال دی ماه باید ریاضی 2 روامتحان بدم یاریاضی3؟
پاسخ:
سلام ، در امتحانات خرداد یا شهریور باید شرکت کنید.
سلام .میخواستم بدونم اگه از سال دوم تجدیدی اورده باشیم .باچه نمره ای میشه تبصره زد؟ (یانمره اون درس باید حداقل چندباشه)
پاسخ:
سلام ، نمره سالانه حداقل7 باشد
سلام میخواستم بدونم پیش دانشگاهی بزرگسالان که بعد دیماه شروع میشه تا کی ادامه داره خرداد یاشهریور
پاسخ:
سلام ، تا پایان شهریور
سلام.من 2 تا درس افتاده دارم(شیمی و ریاضی )شهریور هم نتونستم قبول بشم...من نمیتوانم توی مدرسه روزانه درس بخونم؟؟؟
پاسخ:
سلام ، اگر سرایط سنی روزانه را داشته باشید تا پایان دی ماه ار مدرسه روزانه می توانید استفاده کنید.
Slm man 3 dars az sale sevomam oftadam 2 tasho tak made kardam yekish monde madrese gheyre entefahi sabte nam kardam goftan akhare term vase emtehanaye pishemon bayad 
 berim ye madrese dg yani bozorgsal migam ke ba onja gharar
Gozashtan ke be ma mostamar dade she be nazareton midan  vaghean تو رو خدا بخونین با اینکه یکم زیاده
پاسخ:
سلام ، در مدارس بزرگسال از نمره مستمر می توانید استفاده کنید. (قراردادی در کار نیست. آیین نامه است)
سلام من درس شیمی شهریور قبول نشدم میتونم روزانه ثبت نام کنم
لطفا جواب بدید
پاسخ:
سلام ، بله 
سلام. من سال سوم تجربیم وسه درس رو درخرداذماه افتادم. دودرس رو تک ماده کردم ویه درس رو شهریورامتحان دادم ودوباره افتادم. خواستم بدونم که در دی ماه من چندامتحان بایدبدم؟ایا دودرسی که تک ماده کرده بودم روهم بایددوباره در دی ماه امتحان بدم؟
پاسخ:
سلام ، همان یک درس شهریور را دوباره امتحان بدهید.
سلام اگه من نیم سال مدرسه غیر انتفاعی بروم دی 2درس باقی مانده قبول بشم می توانم به مدرسه روزانه ببروم


پاسخ:
سلام ، از مهرماه آینده اگر شرایط سنی داشته باشید.
سلام ممنون از جواب هاتون..من یه درسم از سال سوم مونده..در صورتی ک بزرگسالان ثبت نام کنم تو نیمسال اول فقط تو کلاس درسای جامونده سوم شرکت کنم یا اینکه درسای پیش رو هم میتونم بخونم همونجا؟
پاسخ:
سلام ، تا فارغ التحصیلی از سوم متوسطه امکان ثبت نام در پیش دانشگاهی را ندارید.
سلام من شهریور امتحان دادم اما دو درس رو مردود شدم و باید برم بزرگسالان سوم بودم میخوام برم پیش چطور باید انتخاب واحد کرد و مدرسه روزانه در بزرگسالان نیست؟؟؟
پاسخ:
سلام ، تا فارغ التحصیلی از سوم متوسطه امکان ثبت نام در پیش دانشگاهی را ندارید.
۰۵ مهر ۹۵ ، ۱۲:۴۷ محمد شریفی
باسلام خدمت شما 
من با توجه به نظرات دوستان 
یک سوال بزرگ برا من پیش آمد که الان مطرح میکنم 
من دوتا تجدید دارم 
الان میتونم برم روزانه ثبت نام کنم و و آنجا ادامه تحصیل بدم و حالا من اگه خدایی نکرده دی ماه هم بیوفتم باز میتونم تو روزانه بمونم حالا قید نمره مستمرم زدم 
خواهشا جواب بدین 
پاسخ:
سلام ، خیر
دی قبول بشی میشه بری مدرسه عادی

پاسخ:
سلام ، بله ولی از مهرماه آینده
با عرض سلام؛من سال سوم دبیرستان هستم"من دو درس مانده دارم و شهریور هم پاس نکردم"من اگر بتونم سال سوم را در دی ماه پاس کنم و سال چهارم را در مدارس بزرگسالان باشم می توانم چهارم را هم زمان با دوستام که در مدارس دولتی چهارم می خوانند و واحد مانده ندارند تمام کنم؟
پاسخ:
سلام ، می توانید تا پایان شهریور فارغ التحصیل شوید.
اگه تا دیماه برم روزانه بعدش برم بزرگسالان نمیتونم کنکور 96 رو بدم؟!
اگه مدرسه غیرانتفاعی برای بعد از دیماه ثبت نام کنم چی؟! میتونم کنکور 96 رو بدم؟!
اکه بعد از دیماه غیرحضوری بگیرم کنکور 96 رو میدم؟!
پاسخ:
سلام ، اگر دیماه بزرگسالان بروید کنکور96 را می توانید شرکت کنید ، ولی شما چرا اینقدر نگران کنکور 96 هستید؟
سلام من 2 درس رو نه خرداد و نه شهریورماه ندادم ... خرداد رو موجه کردم ولی سهریور رو نه... نمونه دولتی میرم و ثبت نام هم کردم امروزم مدرسه بودم ... ولی کسی در مورد اینکه باید بزم مدرسه بررگسالان چیزی به من نگفت ..  میتونم توی نمونه بمونم تا اخر اسفندماه؟! اگه دی ماه قبول بشم نمیتونم کنکور 96 رو بدم؟!
پاسخ:
سلام ، تا پایان دیماه می توانید در آموزشگاه روزانه باشید. انتخاب آموزشگاه خودتان و یا آموزشگاه بزرگسال در اختیار شماست. اما توجه داشته باشید که در آموزشگاه روزانه نمره مستمر ندارید در حالی که در آموزشگاه بزرگسالان از نمره مستمر می توانید استفاده کنید. ضمنا اگر از آموزشگاه روزانه بخواهید برای پیش دانشگاهی استفاده کنید کنکور96 را از دست می دهید 
سلام من دو درسه حسابان فیزیکم افتادم ایا میتوتنم مدرسه  روزانه بروم
 گه نه معاونمون چه طور گفت ثبت نام می کنم اگه اموزش پروش اجازه بدهد
پاسخ:
سلام ، انتخاب آموزشگاه خودتان و یا آموزشگاه بزرگسال در اختیار شماست. اما توجه داشته باشید که در آموزشگاه روزانه نمره مستمر ندارید در حالی که در آموزشگاه بزرگسالان از نمره مستمر می توانید استفاده کنید. به هر حال موضوع ثبت نام شما در دی ماه ربطی به آموزش و پرورش ندارد
سلام من امسال شهریور افتادم و رفتم دی 
حالا میتونم بزم بزرگسالان ثبت نام کنم و بخونم و در دی ماه امتحاناتم را پاس کنم آیا می شود یا باید تا دی منتظر بمانیم
پاسخ:
سلام ، از هم اکنون می توانید به آموزشگاه مراجعه کنید.
سلام ممنون که به سوالم پاسخ دادین 
یه سوال دیگه دارم اگه رفتم پیش باید چ ساعتی برم مدرسه همون 7 صبح یا تایمش فرق خواهد کرد
پاسخ:
سلام ، لطفا از آموزشگاه سوال بفرمایید.
سلام من امسال درس فیزیکو ریاضی موند برا دی ماه 
سوالم اینه الان من میتونم ثبت نام کنم مدارس بزرگسالان از اول مهر امسال و برم  پیش دانشگاهی بخونم 
یه باید تجدیدام پاس شه
خواهشا جواب بدین
پاسخ:
سلام ، بدون داشتن گواهی قبولی سوم متوسطه امکان حضور در پیش دانشگاهی را ندارید. اگر دیماه فارغ التحصیل سوم شوید نیمسال دوم در آموزشگاه های بزرگسالان ثبت نام کنید انشاالله تا پایان شهریور فارغ التحصیل پیش دانشگاهی می شوید. 
۰۲ مهر ۹۵ ، ۲۲:۴۹ امیر حسین
سلام من پیش دانشگاهی رو یک درس فیزیکش رو شهریور قبول نشدم و باید دی امتحان بدم و دانشگاه ازاد قبول شدم الان من میتونم برم دانشگاه یا نه 
پاسخ:
سلام ، از روابط عمومی دانشگاه سوال بفرمایید.
سلام 
من سال سوم رشته ریاضی دو درس رو در شهریور دوباره تک آوردم میخواستم بپرسم که من تا د . باید در مدرسه بزرگسالان درس بخونم بعدش اگه دی پاس کردم برم پیش دانشگاهی رو مدرسه عادی بخونم یا نه .... 
پاسخ:
سلام ، اگر نیمسال دوم در آموزشگاه های بزرگسالان ثبت نام کنید انشاالله تا پایان شهریور فارغ التحصیل می شوید. در غیر این صورت باید تا مهرماه آینده صبر کنید
سلام.سال سوم تجربیم. اگراز دوتاازتک ماده هام استفاده کرده باشم. توی دی ماه میتونم ازتبصره استفاده کنم؟
پاسخ:
سلام ، شما از شرایط تبصره فقط در دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی می توانید استفاده کنید
واقعاً ممنون که به سوالات جواب میدید. یه سال دیگه داشتم. واونم اینه که اگه دی ماه قبول شدم راهی هست که بتونم توی کنکور امسال شرکت کنم؟لطفااین سوالمم جواب بدید
پاسخ:
سلام ، اگر نیمسال دوم در آموزشگاه های بزرگسالان ثبت نام کنید انشاالله تا پایان شهریور فارغ التحصیل می شوید. در این صورت کنکور سال 96 را می توانید شرکت کنید
سلام خسته نباشید. وقتی یه درسی روتبصره بزنیم دیگه امتحان دادن اون درس درسال بعد ،اجباری نیست؟
پاسخ:
سلام ، خیر انتخاب درس اختیاری است
سلام .من ریاضی سوم رو نتونستم توی شهریور قبول بشم حالا اگه دی قبول بشم آیا میتونم توی مدرسه خودم درس بخونم ونرم بزرگسالان؟ توروخداکمکم کنید ؟
پاسخ:
سلام ، می توانید از ابتدای مهرماه سال آینده در مدرسه روزانه ادامه دهید
سلام و خسته نباشید .می خواستم بدونم سال سوم وقتی یه درسی روتبصره بزنیم دیگه اون درس روقبولیم یا. بایدسال بعد دوباره اون درس رو امتحان بدیم؟
پاسخ:
سلام ، با تبصره شرایط فارغ التحصیلی را کسب می کنید نه شرایط قبولی
سلام من یه مشکل بزرگ دارم که هرجا رفتم هنوز جواب کاملی نگرفتم ! من سال دوم ریاضی رو همه درسارو به جز ریاضی ٢ پاس کردم و ترک تحصیل کردم الان مجدد بزرگسالان ثبت نام کردم و درس زبان فارسی رو پاس کردم که کلا ١٢ تا درس باقی مونده با تعداد واحد ٣٤ واحد میخواستم بدونم دی ماه چند واحد میتونم بردارم و ایا میتونم تا خرداد ٩٦ تمام کنم یا نه از تبصره هم استفاده نکردم و یه درس شیمی ٣ رو ٩ گرفتم و میخواستم بدونم به نظرتون شیمی ٣ رو تبصره استفاده کنم یا بذارم برا درسایه مهم تر :( تو شهر ما حتی معلم ها هم زیاد سر در نمیارن !!! و سوال دیگه که داشتم اینه که بعدا پیش دانشگاهی میتونم کل درسهارو تو یه ترم بردارم ؟ و یک حرف که از دوستانم شنیدم اینه که میگن برا گذروندن درسایه سال سوم ریاضی وقت زیاد لازمه و منو میگن تغییر رشته بده به رشته مکانیک خودرو دیپلمش رو بگیر بعد با گذروندن پیش دانشگاهی ریاضی مدرک ریاضی بگیر و الان من دوره فنی و حرفه ای تعمیر خودرو هم ثبت نام کردم و هم بزرگسالان دارم ریاضی میخونم :( تورخدا کمکم کنین ممنون میشم
پاسخ:
سلام ، تعداد واحد انتخابی را باید از دوستان در واحد آموزش اداره منطقه بپرسید. پیشنهاد دوستانتان ، پیشنهاد خوبی است.
سلام. دانش اموزسال سوم دبیرستان هستم. سه درس ریاضی. فیزیک. زیست رو تجدید شدم. دو درس فیزیک وریاضی رو تک ماده زدم. وزیست رو شهریور امتحان دادم مردود شدم. ونمرم7شد.ایامیتونم از تبصره استفاده کنم؟اصلا راهی واسه قبولی بنده هست؟
پاسخ:
سلام ، شرایط اعمال تبصره را از دست داده اید. دیماه دوباره امتحان بدهید.
سلام. من سال سوم انسانی هستم و می خواستم بدونم میشه در عربی روکه چهار واحد داره تبصره زد .ممنون میشم زود جواب بدین
پاسخ:
سلام ، این درس با سایر دروس فرقی ندارد اگر شرایط تبصره را دارید از این شرایط استفاده کنید.
میشه تک ماده کرد
پاسخ:
سلام ، اگر شرایط تبصره را دارید از این شرایط استفاده کنید.
باسلام و خسته نباشید بنده چهار درس در شهریور امتحان دادم که یکی از انها را پاس نکردم.و قصد دارم از سوم انسانی به پیش هنر به شکل شبانه ادامه دهم ایا با این تجدید میشود؟
پاسخ:
سلام ، ابتدا باید سوم انسانی را به پایان برسانید
سلام و خسته نبشید من یه سوال خیلی خیلی مهم دارم من پیش دانشگاهی هستم و شهریور ماه امتحان فیزیک دادم نمره8گرفتم رفتم مدرسه میگن قبول نشدی نمره مستمری نداری من رفتم از چند نفر پیگیر شدم گفتن ما نمره مستمری داشتیم در شهریورماه  من بزرگسالان مدرسه غیرانتفاعی درس میخونم الان ترخدا کمکم کنید ایا من  این شهرویر ماه مسمتری میتونستم داشته باشم یا نه اصلا کلا شامل مستمری میشم؟
پاسخ:
سلام ، درس شما غیرحضوری است و نمره مستمر ندارد.
سلام خواهر من خرداد ماه فیزیکش رو 7 گرفته بود و در شهریور 9.5 شده ایا میتونه تبصره بزنه 
پاسخ:
سلام ، اگر درس دیگری برای تبصره نداشته باشد می تواند از شرایط تبصره استفاده کند.
سلام،اگر دانش اموز سال سوم از 4درس تجدیدی (تخصصی)2درس را تکماده کند ودو درس دیگر رو در شهریور قبول نشود،باید هر4درس رو دردی ماه امتحان بدهد؟
اگر در دی ماه نمره ی قبولی را کسب کند میتواند پیش را در مدرسه ی روزانه از ترم 2شروع کند؟
اگراجبارا به شبانه باید برود فقط باید در خرداد کل متحانات رو بدهد؟در یک نوبت؟
با تشکر از شما.
پاسخ:
سلام ، نوبت دیماه تفاوتی در استفاده از تبصره ندارد و  مانند شهریور می توانید عمل کنید.در مدارس روزانه از مهرماه آینده و در مدارس بزرگسالان از نیمسال دوم می توانید پیش دانشگاهی ثبت نام کنید.
سلام ببخشید 
من سومم و س تا درسم توشهریورافتادم باید دی امتحان بدم اگ قبول شم کی امتحانای سال چهارم نوبت اولشوبدم
پاسخ:
سلام ، در مدارس روزانه از مهرماه آینده و در مدارس بزرگسالان از نیمسال دوم می توانید پیش دانشگاهی ثبت نام کنید.
سلام.آیا نمره ای که در دیماه ااز دروس گرفته میشه با نمره ای در خردادماه گرفته میشه ارزشش فرق داره؟؟برای محاسبه25درصد کنکور رو عرض میکنم.ممنوون
پاسخ:
سلام ، خیر تفاوتی ندارد.
سلام خواهر زاده من در 3 درس در مقطع سوم دبیرستان رشته تجربی با نمرات بالای 7 مردود شده. امکانش هست که پیش دانشگاهی ثبت نام کنه و دی ماه هم امتحان این دروس رو بده؟.البته دوتاشو میتونه تک ماده بزنه
پاسخ:
سلام ، تا گواهینامه پایان دوره سه ساله را نگیرید نمی توانید پیش دانشگاهی ثبت نام کنید.
سلام من درس اقتصاد وزبان افتادم سال دوم دبیرستانم باید از اول سال دوم بخونم یاسوم دبیرستانو رشته انسانیم
پاسخ:
سلام ، شما سال سوم ثبت نام می شوید و طبق آیین نامه دروس باقیمانده را انتخاب واحد خواهید نمود.
سلام  با عرض خسته نباشید من سوم تجربی هستم من شهریور امتحانمو افتادم ایا میتونم پیش دانشگاهی را در مدرسه خودم ادامه بدهم و دی ماه 
اون درسو پاس کنم؟؟66
پاسخ:
سلام ، تا گواهینامه پایان دوره سه ساله را نگیرید نمی توانید پیش دانشگاهی ثبت نام کنید.
سلام من خرداد دوتا درس حسابان و  هندسه رو تجدید شدم حسابان 7 بود تک ماده خورد ولی هندسه 6 بود نتونستم تک ماده بزنم امتحان شهریور رو احتمال زیاد 9 میشم میتونم تک ماده بزنم؟

پاسخ:
سلام ، دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی را می توانید از تبصره استفاده کنید.
باعرض سلام وخسته نباشید من سال سوم دبیرستان 4تا درس افتادم توی خرداد دوتاش تکماده شد ودوتاش روامتحان دادم الان توی شهریور باز هم یکیش رو افتادم الان بازم میتونم تکماده کنم یا نه(هر چهار درس اختصاصی بوده)ممنون از راهنماییتون
پاسخ:
 سلام ، دروسی که شرایط تبصره را دارند هچنان از این شرایط برخوردارند برای درس افتاده شهریور به آموزشگاه مراجعه و برای دیماه انتخاب واحد کنید.
سلام،من حسابان رو شهریور مجددا افتادم الان باید چیکار کنم،مدرسه ی عادی ثبت نام کنم یا بزرگسالان؟؟؟؟
پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه مراجعه و برای دیماه انتخاب واحد کنید. به نظر اینجانب مدارس بزرگسالان به دلیل استفاده شما از نمره مستمر بهتر است.
باسلام،من درس حسابان رو مجددا در شهریور افتادم الان باید چیکار کنم

پاسخ:
سلام ، به آموزشگاه مراجعه و برای دیماه انتخاب واحد کنید.
سلام میخاستم بدونم کسی که توی امتحانات شهریور نهایی سال سوم هم  مردود میشه کی باید امتحان بده؟؟؟میفته تو دی ماه؟؟ اصلا میتونه پیش دانشگاهی رو شروع کنه یا ن؟؟؟
پاسخ:
سلام ، دوره دیماه در امتحانات شرکت کنید. تا دریافت گواهینامه پایان دوره سوم امکان ثبت نام در پیش دانشگاهی ندارید
سلام. اگه کسی دانشگاه پذیرفته بشه ولی از سال چهارم فارغ التحصیل نشه تا چه مدت فرصت داره ؟ یا در کل قبولی محسوب نمیشه؟
با تشکر
پاسخ:
سلام ، اگر یک درس باقیمانده دارید با تقاضای رای شورای عالی می توانید دیماه امتحان داده و فارغ التحصیل شهریور باشید
سلام من تویه زیست دوم دبیرستان شهریور نمره ی ورقه ی من 7 شد ایا میتونم بدون هیچ دردسری برم سوم یا باید امتحان دیگه ای هم بدم 
پاسخ:
سلام ، میتوانید از شرایط تبصره استفاده کنید و بدون هیچ دردسری سوم بروید   
جناب شرمنده اگ دی بریم امتحانا سومو بدیم چجوری باید سال چهارم بخونیم ک ب کنکور۹۶برسیم و تا دی ماه مدرسه اجازه میده ک بریم؟
پاسخ:
نیمسال دوم و نوبت تابستان در مدارس بزرگسال ثبت نام کنید    
سلام...کسی ک میخاد تو پیش دانشگاهی از مهرماه حاضر بشه باید دیپلم داشته باشه حتما؟
پاسخ:
بله
سلام..من دانش اموز سوم تجربی هستم..سال گذشته ریاضی۲ رو تبصره گذاشتم ایا میوتن ریاضی ۳ رو هم تبصره بزارم..و در پیش دانشگاهی حضور داشته باشم.؟
پاسخ:
سلام ، شما در دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی می توانید از شرایط تبصره استفاده کنید.
در امتحانات شهریور هم میشه تک ماده کرد؟حتما باید ۷باشه؟
پاسخ:
همینطور که می فرمایید
ببخشید اگ دی ماه بخوابم شرکت کنیم ینی مهر نمیتونم بریم سرکلاس پیش!؟تا دی باید خونه بمونیم؟
پاسخ:
سلام ، بله
سلام.من دو درس هندسه و حسابان مردود شهریور شدم
وضعیت من چگونه است؟
ایا میتونم بعد دی همون روزانه بخونم؟
یا اگه دی ماه بازم مردود شم میتونم سال چهارمو بخونم و مردودیامو شهریور پاس کنم؟
پاسخ:
سلام ، بعد از دیماه ، اگر نمره به حدنصاب نرسد باید از آموزشگاه های بزرگسالان استفاده فرمایید. تا زمانی که گواهینامه سوم را نگیرید نمی توانید پیش دانشگاهی بروید. 
سلام من درس زمین و زیست سوم را با75\9افتادم تک ماده نکردم فیزیک و ریاضی سربرگه ۷شدم ولی تک ماده نکردم الان شهریور امتحان دادم زمینو فیزیکمو گند دادم اگ ده نشم  باید چیکار کنم نمیتونم برم سال چهارم
پاسخ:
سلام ، دوره دیماه در امتحانات شرکت نمایید. تا زمانی که گواهینامه سوم را نگیرید نمی توانید پیش دانشگاهی بروید

 
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده به خاطر مشکلاتى تو خرداد ماه نتونستم امتحاناتمو اونجور که باید پشت سر بزارم و در درس هاى ساده با توجه با مطالعاتى که از قبل داشتم تونستم نمره قبولى رو بگیرم ولى تو درس فیزیک نمره هفت و نیم گرفتم و تو ریاضى شیش ، فیزیک شامل تبصره شد ولى ریاضى نه ، خواستم بپرسم که الان که مستمر ریاضى من بیست هست اگر روى ورقه شهریور پنج بگیرم قبول میشم؟ ینى نمره م به حدى میرسه که بتونم بزارمش تو تبصره ؟!
ممنون میشم جواب بدین
پاسخ:
سلام ، نمره سالانه شهریور برای دروس حضوری= (نمره مستمر شهریور+ چهاربرابر نمره پایانی ) تقسیم بر 5
بابت همه ی توضیحات و راهنمایی هاتون ممنونم و ازتون تشکر می کنم
پاسخ:
 سپاسگزارم
سلام
منظور شما این هست که من پس از قبولی در نوبت دی ماه (و گرفتن دیپلم)
می تونم برای رفتن به پیش دانشگاهی و گرفتن مدرک پیش دانشگاهی به مدارس بزرگسال مراجعه کنم(البته در همین سال 96-95)
پاسخ:
بله
اگه من در امتحانات دی ماه قبول بشم می تونم برم پیش دانشگاهی؟
لطفا کامل تضیح بدید راستش یکم گیج شدم
ممنون
پاسخ:
سلام ، اگر بخواهید در مدارس روزانه ادامه دهید باید تا مهرماه سال آینده صبر کنید. در غیر این صورت باید برای نیمسال دوم به مدارس بزرگسال مراجعه کنید. (ماده 9  صفحه 219 مجموعه مصوبات شورای عالی)
۰۸ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۰۰ شهید سلطانی
سلام علیکم همکار محترم دانش اموزی جهت ثبت نام در پایه دهم هنرستان کاردانش مراجعه نموده است که سال قبل وقفه تحصیلی داشته( اصلا در پایه اول ثبت نام نکرده است)واقدام به ثبت نام در سناد جدید نموده ام ولی پایه تحصیلی را مشخص نمی کند لطفا راهنمائی بفرمائید چگونه باید اقدام کنم با تشکر فراوان
پاسخ:
سلام ، از نحوه عملکرد سناد اطلاعی ندارم. لطفا به واحد آماروبودجه ی منطقه مراجعه فرمایید. 
دوباره سلام
ببخشید نگفتید آیا می تونم در مدرسه خودم یا مدرسه ای دیگه دی ماه امتحان هایی رو که افتادم بدم یا باید برم مدارس بزرگسالان؟
پاسخ:
سلام ، تا پایان دیماه دانش آموز روزانه همان مدرسه خواهید بود.
سلام
من در شهریور اگر دو درس رو بیافتم آیا باید برم مدارس بزرگسالان یا می تونم توی مدرسه خودم یا مدارس دیگه برم پیش دانشگاهی و دی ماه امتحان اون دو درس رو بدم (منظورم نمره زیر هقت هست)
پاسخ:
سلام ، تا زمانی که گواهی فارغ التحصیلی و مدرک سوم متوسطه را نگیرید امکان حضور در پیش دانشگاهی را ندارید.
باسلام .من درشهریوردرس فیزیک راافتادم.ایامیتونم درهمین مدرسه خودم بمانموشبانه نرم.بعددی اون امتحانودوباره بدم؟
پاسخ:
سلام ، تا پایان دیماه دانش آموز روزانه خواهید بود.
با سلام
میخواسم بدونم ک آیا برای منی ک از شهریور سال قبل تا ب امروز دارم واحدامو پاس میکنم مستمری تو این شهریور تاثیر داره یا ک ن ؟
اگه داره ، مستمریم ۲۰ هستش ، پس رو ورقه باید چن بگیرم بشه تبصرش کرد ؟
پاسخ:
سلام ، نمره سالانه حداقل 7 
( نمره مستمر + 4برابر نمره پایانی شهریور ) تقسیم بر5 = نمره سالانه شهریور
سلام یه سوالی داشتم من اشتباهی انتخاب واحد کردم اونایی که بایستی به تبصره میذاشتمو به فرم انتخاب واحد نوشتم ایا میشه تغییرش داد؟ کارت ورود به جلسم هم اونایی که به تبصره گذاشتم رو نوشته که باید اونارو امتحان بدم
پاسخ:
سلام ، با آموزشگاه و مسئولین منطقه هماهنگ کنید. امکان تغییر تا قبل از شروع حوزه تصحیح وجود دارد.
یعنی واسه قبولی فرقی نمیکنه که خرداد چند گرفته باشی؟

پاسخ:
خیر
سلام .من درس دینی پیش  رو برای تبصره گذاشتم .ودر انتخاب واحد انداختم تبصره .میخواستم بدونم میشه امتحانشو داد؟
پاسخ:
سلام ، اگر از شرایط تبصره می خواهید استفاده کنید پاسخ منفی است
سلام
ببخشید من درسی رو در امتحان نهایی خرداد غایب بودم واسم صفر گذاشتند
الان شهریور باید چند بگیرم تا بتونم از تبصره استفاده کنم؟
پاسخ:
سلام ، حداقل 7
سلام ببخشید من سال سوم هستم و اولین سال هست ک درسیو افتادم و باید شهریور امتحان بدم و از انتخاب واحد هم اصلا اطلاعی نداشتم و از طرف مدرسه هم ب من اعلام نشد،الان7مرداده و میخاستم بدونم هنوز مهلتی مونده واسه انتخاب واحد؟تا چ زمان
ممنون
پاسخ:
سلام ،‌ تا قبل از ارسال اطلاعات به سیستم امتحانات نهایی ، آموزشگاه امکان ثبت نام شما را دارد. پس از این زمان با هماهنگی های لازم تا قبل از شروع اولین امتحان ثبت نام امکان پذیر است.
سلام خسته نباشید من ریاضی اول دبیرستان و ریاضی سوم که امسال هس رو افتادم ریاضی اول شدم ٩نمره سالانه و سوم ٨/٢٥نمره سالانه رشته انسانی هسم ایا سیستم برای من قبولی میزنه یا باید امتحان بدم؟
پاسخ:
سلام ، ظاهرا شرایط تبصره را دارید. خلاصه وضعیت از آموزشگاه بگیرید.  
سلام. من در دو درس ریاضی و فیزیک مردود شده ام و مدرسه از من خواسته که انتخاب واحد کنم یعنی تابستون من این دو درسو کلاس اموزشی برم که نمره مسمتر در شهریور ماه داشته باشم ایا من این کلاس ها رو نرم مشکلی پیش میاد ایا من باید بابات این کلاس ها پول  پرداخت کنم؟؟؟...
پاسخ:
سلام ، با ارزیابی اداره منطقه تماس بگیرید.
سلام من سال سوم کامپیوترم ، درس بسته های نرم افزاری رو نتونستم پاس کنم نمره قبولیش 12 بود من شدم 8.25 .. میتونم تبصره بزنم یا اعتراض بدم ؟؟
ممنون میشم کمکم کنین :(
پاسخ:
سلام ، جهت دریافت خلاصه وضعیت به آموزشگاه مراجعه فرمایید.
برای سال دوم دبیرستان میگن اگه نمره بالای هفت باشه و معدل کمتر از ۱۰ نباشه سیستم تبصره میزنه و فارغ التحصیل شناخته میشیم...با این وجود باز هم باید اون درسُ شهریور امتحان داد؟!
پاسخ:
سلام ، به انتخاب خودتون ، اگر شرایط تبصره را دارید می توانید برای اعمال تبصره ، درس را انتخاب واحد نکنید.
سلام قانون تبصره دانش آموز پیش دانشگاهی برای درسی که نهایی نیست رو متوجه نمیشم باید نمره در برگه پایانی بالای هفت باشه یا جمع نمرات با ترم اول و مستمر ها؟ 
پاسخ:
سلام ، نمره سال ملاک ارزیابی فارغ التحصیلی است. 
سلام به من در دبیرستان رورانه درس خوندم به علت سختی نهایی دی هم افتادم اما تمایل به شبانه و بزرگسال و .... را ندارم آیا راهی هست تو روزانه ادامه تحصیل بدم ؟
پاسخ:
خیر
سلام همکار محترم آیادانش آموز سوم کاردانش که در دی ماه امتحان خواهد داد باید در سناد ثبت نام کنند ؟
پاسخ:
سلام ، لطفا از واحد آماربودجه سوال فرمایید
سلام. طریقه انتخاب واحددر سیستم دانش اموزی یا بقولی در کامپیوتر  برای دانش اموزانی که مثلا تو فیزیک ۲زیر ۷گرفتن والان سال سوم هستندوامتحان دیماه رو دادن؟لطفا راهنمایی کنید.....ممنون وسپاسگزارم
پاسخ:
سلام ، متوجه منظور شما نشدم.
سلام  همکار محترم خسته نباشید لطفا رهنمائی فرمائید سیستم بکفا از کدام سیستم مدرسه تغذیه می شود (سناد یا دانا )ممنون .
پاسخ:
سلام ، این سامانه از سناد تغذیه می شود
۲۵ دی ۹۴ ، ۰۱:۱۹ علی امینی
سلام شرایط دانش آموز سال سوم تجربی که درس فیزیک2 را پاس نکرده چیست و اگر در سال بعد نیز یعنی در خرداد سال سوم نیز فیزیک2 را بیفتد شرایط او چیست؟ خواهش میکنم پاسخ دهید. متشکر
پاسخ:
سلام ، می تواند در تابستان سال سوم انتخاب واحد کند.
با تشکر
پاسخ:
سلام ، جناب سلطانی عزیز ، ما هم سپاسگزار جنابعالی هستیم.
با سلام دانش آموز کاردانش پایه سوم در درس عربی1سال اول نمره زیر 7دارد که پیش نیاز عربی 2/2می باشد اگر امسال پیش نیاز انتخاب کند سقف انتخاب واحد38می شود در حالی که سقف انتخاب واحد 37می باشد لطفا راهنمائی فرمائید چگونه باید انتخاب واحد نمائیم با تشکر .
پاسخ:
سلام ، جناب سلطانی عزیز ، در کاردانش رعایت پیش نیاز ضروری نیست.
سلام دانش آموزان سوم دبیرستانی که در شهریور افتادن دی می تواند روزانه برو حد تمایلی به شبانه ندارن آیا راهی هست که نروند؟ممنون رهنمایی کنید
پاسخ:
سلام ، رها جان ، دانش آموز روزانه تا پایان دی ماه دانش آموز روزانه محسوب می شود و می تواند در همان مدرسه روزانه ی شهریور خود ، انتخاب واحد کند.
سلام،من امسال سوم تجربی هستم وسه درس شیمی و ریاضی و فیزیک رو درشهریورافتادم،میخواستم بدونم ک من میتونم تو مدرسه روزانه(مدرسه ای ک تاحالا درس میخوندم) درس بخونم یا ن؟
پاسخ:
سلام ، دوره دی ماه در همان مدرسه روزانه می توانید انتخاب واحد کنید.

بسمه تعالی

باسلام و احترام

آیا دروس مهارتی کاردانش مشمول سقف انتخاب واحد ( 32 واحد ) در دوره ی تابستان می شود یا خیر ؟

 

پاسخ:
خیر ، دروس مهارتی کاردانش مشمول سقف انتخاب واحد نمی شوند.
با سلام
از راهنمایی های شما بسیار ممنونم.
پاسخ:
قدردان حضورتان هستیم.
با سلام
در مورد دانش آموزان پایه دوم تجربی که قصد تغییر رشته به سوم ریاضی را دارند ، باید انتخاب واحد مانند دروس تجدیدی صورت بگیرد ؟ دروس غیر حضوری باشد؟ و با چه کدی؟کلا اگر توضیحی بدهید ممنون میشوم و آیا میشه د رسال تحصیلی جدید آزمون بدهند ؟
پاسخ:
سلام ، انتخاب واحد این دانش آموزان در خرداد یا شهریور پایه دوم و به صورت غیر حضوری است ( مجموعه مصوبات شورای عالی  صفحه 156 و 157 ). در سیستم دانا هم در سازمان مدرسه شماره کلاس را با 998.1 یا 998.2 یا... تعریف کنید و پس از انتخاب واحد در بخش ورود نمره انفرادی بجای غیرحضوری در ستون نوع گروه تغییر رشته ثبت نمایید.    
۲۳ تیر ۹۴ ، ۰۵:۳۳ نصرت اله آسترکی
سلام استاد عزیز شرط قبولی (شرط ششم ) در پایه سوم داشتن 2 نمره 7 در دروس نهایی و دو نمره 7 در دروس غیر نهایی است یعنی مجموعا 4 تبصره البته برای ورودی های 91-90 به بعد
پاسخ:
با سلام و عرض ادب حضور دوست و همکار ارجمندمان ، ضمن تشکر فراوان از جنابعالی اشکال موجود در متن را اصلاح کردیم.
بسیار ممنونم از مطالب شما موفق باشید . استفاده کردم دوست عزیز
پاسخ:
سلام ، ممنون از حضورتون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی